Faciliteter – Københavns Universitet

Faciliteter

Instituttet råder over avanceret forskningsinfrastruktur, inklusiv kernefaciliteter inden for udvalgte forskningsområder. Eksterne forskere har mulighed for at søge om adgang til instituttets kernefaciliteter.

Kernefaciliteter

Andre faciliteter

Andre faciliteter inkluderer:

  • kemilaboratorier
  • certificerede laboratorier til arbejde med radioligander, cellekulturer, molekylærbiologi og histologi
  • mikroskopifaciliteter, inklusiv konfokal mikroskop
  • in vitro og in vivo faciliteter for elektrofysiologi
  • in vivo farmakologisk forskningsenhed
  • faciliteter til proteinoprensning, proteinkrystallisation og røntgenkrystallografi
  • omfattende computerfaciliteter