Ledelsen ved Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi – Københavns Universitet

Ledelsen ved Institut for

Lægemiddeldesign og Farmakologi

Ole Thastrup

Helle S. Waagepetersen

Institutleder

Hanne Falck

Hanne Falck

Institutadministrator

Dan Stærk
Sektionsleder
for
Naturstoffer og Peptider
 


Bente Frølund

Bente Frølund

Sektionsleder for 

Medicinalkemisk Forskning

 

Hans Bräuner-Osborne

Hans Bräuner-Osborne
Sektionsleder for
Eksperimentel Farmakologi

Michael Gajhede

Michael Gajhede

Sektionsleder for
Biostrukturel Forskning

Harald Hansen

Harald S. Hansen

Sektionsleder for
Molekylær og Cellulær Farmakologi

Miriam Kolko   
Sektionsleder
for
Farmakoterapi

Kristian Strømgaard

Leder af Center for Biopharmaceuticals

Helle Waagepetersen

Lasse Bak

Leder af undervisning