Sektion for Biostrukturel Forskning

Vi bestemmer tredimensionelle strukturer af humane biologiske makro-molekyler, der er potentielle mål for nye lægemidler, og studerer sammenhængen mellem deres struktur og funktion.

Vores forskning danner grundlag for design af nye lægemiddelstoffer, som er unikt tilpasset den tredimensionelle struktur af enkelte receptorer, enzymer, transportmolekyler og andre proteiner, der er impliceret i sygdomme.

Forskningen bidrager til basal grundvidenskabelig forståelse af biologiske processer på atomart niveau. Vi bidrager også med vores ekspertise og faciliteter (siderne er på engelsk) til en række danske og internationale forskningssamarbejder.

Forskningsprojekter

Sektion for Biostrukturel Forskning fungerer som én stor forskningsgruppe, hvor integrering af metoder og ekspertise skaber kritisk masse og gør os internationalt konkurrencedygtige.

Vi fokuserer på syv fælles kerneprojekter (siderne er på engelsk):