Sektion for Eksperimentel Farmakologi

Vi udfører eksperimentel farmakologisk forskning på receptorer og transportører, der spænder fra rekombinante proteiner til in vivo testning på dyr og humane kliniske forsøg.

Vores primære fokus er G protein-koblede receptorer, ligand styrede ionkanaler og transportører, hvoraf størstedelen er relateret til lidelser i centralnervesystemet (CNS), herunder kroniske smertetilstande, kognitiv dysfunktion og emotionelle forstyrrelser.

Endvidere fokuserer vi på udvikling af farmakologiske værktøjer (nye stoffer), afdækning af deres molekylære virknings-mekanismer og forskning i mekanismer bag udviklingen af CNS-lidelser samt behandlingen heraf.

Vores tilgang er tværvidenskabelig og bygger bro mellem eksperimentel farmakologi og medicinalkemi, computerkemi og klinisk farmakologi. Vi har samarbejdspartnere i den akademiske verden, farmaceutiske virksomheder og hospitaler, både i Danmark og i udlandet.

Forskningsgrupper:
Sektion for Eksperimentel Farmakologi består af to tværfaglige forskningsgrupper (siderne er på engelsk):

Sektionsleder

Hans Bräuner-Osborne 
Sektionsleder, professor
hbo@sund.ku.dk
+45 39 17 96 59