Sektion for Farmakoterapi

Vi søger at belyse faktorer, der påvirker patienters individuelle respons til læge-middelstoffer, med det formål at optimere hver enkelt patients behandling og sikkerhed.

Forskningen er med til at sikre, at lægemiddelstoffer doseres i den rigtige mængde, i den optimale formulering, på det rette tidspunkt til den rette patient – således at man opnår den ønskede behandlingseffekt med færrest mulige bivirkninger, under anvendelse af færrest mulige ressourcer.

Der fokuseres på:

  1. Sygdomstilstande, der indebærer smerte og inflammation; herunder at opnå større forståelse for smertestillende lægemiddelstoffers individuelle effekter gennem translationelle projekter, der omfatter dyremodeller, eksperimentelle humane og kliniske smertemodeller. Resultaterne fra disse smertemodeller knyttes sammen af farmakokinetisk-farmakodynamisk modellering.
  2. Behandling af særligt sårbare patientgrupper såsom børn, kronisk syge, og kritisk syge patienter med organsvigt.
  3. Klinisk afprøvningsmetodologi; specifikt udvikling af pragmatiske forsøgsdesign til delvis erstatning af de traditionelle randomiserede design.
  4. Metoder til kvalitetssikring og optimering af procedure for medicinhåndtering.

Arbejdet foregår i tæt samarbejde med forskere fra hospitalsafdelinger, universiteter og lægemiddelvirksomheder i Danmark og udlandet.

Sektionsleder

Miriam Kolko
Professor MSO
miriamk@sund.ku.dk
+45 29 80 76 67