Forskning

tegning af en havn med aktivitet

Forskningsklynger på ILF har til formål at fremme forskning på tværs af komplementære og synergistiske forskningsdiscipliner, og give de bedste rammer for instituttets videnskabelige samarbejde på et højt internationalt niveau, og sikrer et inspirerende videnskabeligt arbejdsmiljø.