13. oktober 2014

Systemfarmakologi får ny sektionsleder

Efter 3½ år som sektionsleder i forskningssektionen Systemfarmakologi på Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi har lektor Åsa Andersson valgt at overdrage funktionen til nye kræfter. Ledelsen har besluttet, at lektor Morten Skøtt Thomsen bliver den nye sektionsleder for Systemfarmakologi pr. 15. oktober 2014.

Åsa og Morten får sig en lille snak om systemfarmakologis fremtid.

Hvad er årsagen til sektionsleder-skiftet i Systemfarmakologi?
Åsa trækker sig som sektionsleder for igen at kunne hellige sig sin forskning, og det glæder hun sig til. Åsa forsker inden for autoimmunitet, og arbejder med hvad de molekylære årsager er til autoimmunitet samt bidrager til at udvikle nye lægemidler til sygdomme såsom dissemineret sklerose og leddegigt. Forskningen er blandt andet baseret på eksperimentelle farmakologiske undersøgelser i in vivo modeller.

Hvad har sektionslederposten betydet for Åsa?
Åsa fortæller, at hun som sektionsleder har lært rigtig meget – både på det faglige og det personlige plan. Blandt andet har Åsa lært meget om god kommunikation - herunder forståelsen for at andre ikke nødvendigvis tænker på samme måde som en selv, og hvor vigtigt det er, at man som leder er tydelig i sin kommunikation til sine medarbejdere. Åsa fortæller også, at det har været en spændende og udfordrende proces at være sektionsleder i en fusionsperiode med institutsammenlægninger, hvor forskningsgrupper med forskellige kulturer skulle forenes.

Tak til Åsa, for en fantastisk indsats!

Hvem er så den nye sektionsleder for Systemfarmakologi?
Morten Skøtt Thomsen er lektor i Systemfarmakologi, og har været ansat på ILF siden maj 2014. Morten er en påskønnet forsker på instituttet, hvilket taler for sig selv, når han efter så kort tid på ILF tilbydes en sektionslederpost.

Morten forsker inden for området back translation. Morten har i de sidste par år fokuseret på at opbygge en eksperimentel platform og et videnskabeligt netværk til at studere proteiner, der interagerer med α7 nikotinreceptoren. Morten har blandt andet udviklet en metode til affinitetsoprensning med anvendelse af proteiner til at studere interaktioner mellem nikotinreceptorer og andre proteiner. Kombineret med anvendelsen af kirurgisk udskåret humant hjernevæv, er dette en brugbar metode til at påvise, at α7 nikotinreceptoren interagerer med flere andre proteiner i den menneskelige hjerne.

Hvad er Mortens vision som sektionsleder for Systemfarmakologi?
Morten har to mål: Han ønsker at øge Systemfarmakologis fokus på forskning samt synliggøre gruppens evner eksternt og internt på ILF.

Morten ønskes held og lykke med sin nye position!