16. juni 2015

Bevilling fra Det Frie Forskningsråd (DFF)

Bevilling

Lektor Morten Skøtt Thomsen har modtaget en bevilling fra DFF på 2.367.019 DKK til projektet: "Endogenous prototoxins to ameliorate cognitive deficits in Alzheimer’s disease"

Morten Skøtt Thomsen

Morten Skøtt Thomsen, Lektor, Sektionsleder for Systemfarmakologi

Alzheimers demens er den hyppigst forekommende demensform i Danmark. Kognitiv dysfunktion i Alzheimers demens hænger sammen med en øget forekomst af toksisk Aβ protein i hjernen. Nikotinreceptorer i hjernen er essentielle for kognitiv funktion, og Aβ binder til nikotinreceptorer, hvilket forårsager ophobning af Aβ i hjernen og kognitive dysfunktion.

Vi har vist at to proteiner, Lynx1 og Lypd6, fra Lynx-familien af toxin-lignende proteiner i hjernen ligeledes kan binde til og regulere nikotinreceptorer i den menneskelige hjerne. Vi har også vist at Lynx1 og Aβ konkurrerer om binding til nikotinreceptorer i ekstrakter af hjernevæv og at forekomsten af Lynx1 er nedsat i dyremodeller for Alzheimers demens. Derfor er vores hypotese at en kombination af øget Aβ og nedsat Lynx protein kan forårsage ophobning af Aβ og kognitiv dysfunktion i Alzheimers demens. Med dette projekt vil vi derfor undersøge effekten af Lynx1 og Lypd6 på Aβ og kognitiv funktion i patienter med Alzheimers demens og i dyremodeller for sygdommen med henblik på med tiden at kunne afhjælpe eller forebygge kognitiv dysfunktion i Alzheimers demens.

Stort tillykke til Morten Skøtt Thomsen!