27. januar 2015

Forældreløse receptorer åbner for udvikling af nye lægemidler

Lundbeckfond fellow

Normalt tager det flere år at screene mulige stoffer, som til sidst kan blive nye lægemidler. Ny forskning vil kunne reducere screeningtiden markant.

Vores celler modtager signaler fra omgivelserne og sender dem videre ind i cellen via specialiserede modtagere kaldet receptorer. Som små låse på cellen kan de kun låses op og give signalet videre, hvis det rette signalstof binder sig og fungerer som nøgle til låsen.

Nyudnævnte Lundbeckfond Fellow, lektor David E. Gloriam har i sin forskning tidligere opdaget receptorer på cellen, hvis tilhørende signalstoffer endnu er ganske ukendte. Han opdagede med andre ord en hel række låse, man ikke kender nøglen til. Orphan Receptors  - forældreløse receptorer - er de blevet døbt. David E. Gloriam vil med sit fellowship lede efter netop de signalstoffer, som aktiverer disse receptorer.

Lektor David E. Gloriam

Lektor David E. Gloriam er nyudnævnt Lundbeckfond fellow.

Forældreløse receptorer

Opdagelsen af de forældreløse receptorer har vakt stor interesse i forskningsverden. I moderne lægemiddelforskning screener man typisk tusindvis af stoffer, og muligvis finder man efter flere års søgen et enkelt stof, der er egnet til klinisk test. Men David E. Gloriam vil gå anderledes til værks.  Ved hjælp af bioinformatik vil han identificere den kemiske grundstruktur af de signalstoffer, som kan hægte sig på de receptorer han arbejder med. 

”I stedet for at teste hele nøglebundtet i laboratoriet, vil jeg bruge skræddersyede computermetoder, hvor jeg tester nøglerne virtuelt.”

Medicin med færre bivirkninger

David E. Gloriam vil desuden udvikle kemiske forbindelser, der kan blokere receptorsignaler inde i cellen. Derved vil det være muligt at udvikle lægemidler, som vil være langt mere præcise og dermed have langt færre bivirkninger.

”Som et hub i et netværk, sidder receptorerne og er cellernes kommunikationsvej med omverden. Det betyder, at det er receptorerne, som styrer det der sker i cellerne og koordinerer deres indbyrdes kommunikation i fysiologiske systemer.”

Med sit fellowship i ryggen og sin daglige gang på Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet, har David E. Gloriam sin egen forskergruppe og nu også arbejdsro i syv år til at gå på skattejagt i det menneskelige genom. Her vil han målrettet lede efter de peptider, der passer til de forældreløse receptorer. Forhåbentlig vil denne skattejagt resultere i, at vi finder et helt nyt signalsystem i den menneskelige fysiologi.

”En del af mit arbejde vil gå ud på at designe et prøvebibliotek af molekyler. Når signalstofferne er blevet identificeret, kan de bruges til finde funktionen for de forældreløse receptorer. I sidste ende er mit håb, at disse forældreløse receptorer vil kunne anvendes som helt nye angrebspunkter til design af lægemidler.”

Kontakt:

David E. Gloriam
Mobil: +46 70 31 48 390