30. november 2017

Fire SUND-forskere modtager Danmarks Frie Forskningsfonds Sapere Aude

Bevilling

Med 165 millioner til 29 talentfulde forskere støtter Danmarks Frie Forskningsfond Sapere Aude-program excellencen i dansk forskning. I år er fire dygtige forskere fra SUND blandt modtagerne af den anerkendte bevilling.

Fotos: Tariq Mikkel Khan/Danmarks Fris Forskningsfond

Forskning i lægemidler, søvn, membranproteiner og tarme I år har fire forskere fra Sund modtaget de anerkendte bevillinger til deres forskning.

Lektor Korbinian Löbmann fra Institut for Farmaci modtager bevillingen til et projekt om at øge lægemidlers opløselighed ved brug af mikrobølgestråling. Det er et stadigt stigende problem i udviklingen af lægemidler, at størstedelen af nye lægemiddelstoffer er svære at opløse i vand. Projektet har derfor til formål at forbedre lægemiddelstoffers virkning ved at aktivere stofferne i tabletter og dermed gøre dem mere opløselige.

"Sapere Aude-programmet vil gøre det muligt for mig at forfølge min videnskabelige vision om at optimere lægemiddelterapi, som på lang sigt har indflydelse på mange menneskers liv”, siger lektor Korbinian Löbmann.

Lektor Stephan Pless fra Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi er en anden af årets modtagere af  Sapere Aude. Han får bevillingen til et projekt, der handler om at forstå, hvordan et protein i cellemembranen, som sørger for transport af natrium ind i cellen, fungerer på molekylært niveau. Proteinet er livsnødvendigt for pattedyr, og dets dysfunktion kan medføre alvorlige sygdomme. På trods af denne viden har vi kun en elementær forståelse af, hvordan proteinet egentlig fungerer, og hvordan det er reguleret.

Stephan Pless er begejstret for at modtage bevillingen: “Jeg har drømt om at starte dette projekt siden 2011, så jeg er utrolig glad for endelig at have fået muligheden. Da dysfunktion af proteinet i fokus i dette projekt kan medføre alvorlige og dødelige sygdomme, håber jeg, at vores arbejde vil danne grundlag for fremtidige projekter, der har til formål at udvikle lægemidler målrettet mod dette protein,” siger han.

Professor MSO Naja Hulvej Rod fra Institut for Folkesundhedsvidenskab får bevillingen til et projekt om søvn. Mobiltelefoner er en integreret del af vores hverdag, og nyere tal viser, at en stor andel af unge får deres søvn afbrudt af mobilaktivitet om natten. Projektet undersøger om afbrudt søvn som følge af mobilbrug påvirker vores helbred fx give øget sårbarhed over for infektion, øget risiko for fedme og diabetes samt dårligere mentalt helbred og nedsat fertilitet.

”Søvnen er et af vores mest basale behov, og jeg mener, at der er et behov for at få sat søvnen på forebyggelsesdagsordenen. Jeg håber, at projektet vil øge vores forståelse af, hvad det betyder for vores helbred, at vi i stigende grad er aktive på de digitale medier døgnet rundt. Ambitionen er at skabe et solidt vidensgrundlag for at udvikle effektive forebyggende indsatser på området”, fortæller Naja Hulvej Rod. 

Lektor Andrew Richard Williams fra Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab vil bruge bevillingen til at undersøge, hvordan diæt påvirker immunresponset på tarmparasitter. Projektet vil give grundlæggende indsigt i samspillet mellem ernæring og immunitet, som kan have relevans for kronisk inflammation og patogene infektioner i tarmen hos dyr. Det kan i sidste ende forbedrer dyrs sundhed under en parasitinfektion.

"Sapere Aude bevillingen vil gøre det muligt for min gruppe at gøre betydelige fremskridt i vores forskning i grænsefladen mellem parasitologi, immunologi og molekylær ernæring. Projektet giver os mulighed for at indlede og styrke samarbejdet med førende internationale grupper og yde et vigtigt bidrag til et ekspanderende forskningsområde,” fortæller Andrew Richard Williams.

Læs mere om de fire forskerprofiler og deres projekter: Korbinian Löbmann

Stephan Pless

Naja Hulvej Rod

Andrew Richard William

Se alle 29 modtagere af Sapere Aude DFF-Forskningsleder-bevillinger 2017.

Kontakt
Lektor Korbinian Löbmann Tlf. 35 32 05 41

Lektor Stephan Pless Tlf. 23 64 90 66

Professor MSO Naja Hulvej Rod Tlf. 35 32 67 35

Lektor Andrew Richard Williams Tlf. 35 33 27 97