17. december 2019

Hans Bräuner-Osborne ny ph.d.-skoleleder per 1. januar 2020

portræt af hans bräuner-osborne

Det er en stor forskningskapacitet med mange års erfaring med ph.d.-uddannelse, der er udnævnt til ph.d.-skoleleder pr. 1 januar 2020.

Fra sine mange år som vejleder for ph.d.-studerende, som forskeruddannelsesprogramleder og som medlem af et europæisk ph.d.-uddannelseskonsortium trækker professor Hans Bräuner-Osborne på indgående erfaring med forskeruddannelse.

Og han er ikke i tvivl om, hvorfor han ser frem til at tiltræde i stillingen som ph.d.-skoleleder: "Jeg glæder mig meget til at arbejde sammen med de ph.d. studerende, vejlederne, forskeruddannelsesprogramlederne, Ph.d.-skolens administration og alle de andre aktører om at skabe de bedst mulige rammer for ph.d.-uddannelsen på SUND".

Et stor og velfungerende ph.d.-skole med udviklingspotentiale

SUNDs over 1.600 ph.d.-studerende gør Ph.d.-skolen til landets største. Og dykker man ned i den seneste evaluering af skolen og ser nærmere på, hvordan dimittenderne oplever deres forskeruddannelse, så viser det et forløb, hvor der er stor tilfredshed med både vejledning, kurser og administration. Senest har skolen også høstet anerkendelse i den nyligt gennemførte internationale evaluering.

Kommende ph.d.-skoleleder Hans Bräuner-Osborne ser netop det høje niveau og den internationale evaluering som helt centrale. Han fremhæver, at særligt arbejdet med at give fremtidens forskere og eksperter brede kompetencer, der muliggør samarbejde på tværs, bliver et fokuspunkt i videreudviklingen af skolen – og vejlederne:

"I mit forskeruddannelsesprogram har vi haft rigtig gode erfaringer med at samarbejde med andre forskeruddannelsesprogrammer om at udvikle transferable skills hos vores ph.d. studerende og vejledere samt kontinuerligt evaluere vores aktiviteter. Disse erfaringer ser jeg som meget relevante i forhold til evalueringspanelets anbefalinger og udviklingen af den nye handleplan for skolen".

Den 1. januar 2020 tiltræder også de nyvalgte VIP-repræsentanter og studerende i SUNDs Ph.d.-udvalg. Udvalget, der konstituerer sig ved første møde i 2020, har til opgave at sikre de studerendes og de videnskabelige medarbejderes indflydelse på ph.d.-uddannelsen, herunder godkende ph.d.-kurser, og godkende ansøgninger om merit og dispensation. Ph.d.-udvalget rådgiver desuden ph.d.-skolelederen om vejledning, tilrettelæggelse og evaluering af uddannelsen.​