25. april 2019

Kandidatuddannelse i neurovidenskab på vej

Kandidat i Neurovidenskab

Siden slutningen af 2017 har Institut for Neurovidenskab arbejdet på et forslag til en engelsksproget, toårig kandidatuddannelse i neurovidenskab. Forslaget er blevet til i tæt dialog med interessenter og potentielle aftagere.
            
Uddannelsesforslaget er nu blevet foreløbigt godkendt af Uddannelses- og Forskningsministeriet. På betingelse af, at KU opnår en positiv institutionsakkreditering her i 2019 udbydes uddannelsen fra september 2020 og optager 30 studerende.  
          
"Vi vil tilbyde en dybdegående uddannelse i de basale discipliner indenfor neurovidenskab og i de mange relaterede sygdomme. Underviserne bliver både universitetsforskere og klinikere, hvilket tilfører uddannelsen translationelt perspektiv. Jeg tror, at uddannelsen kommer til at styrke neurovidenskab i Danmark generelt og vil være en god rekrutteringsplatform for det dette enormt vigtige område – forskningsmæssigt, sygdomsmæssigt og samfundsmæssigt", siger Institutleder for Institut for Neurovidenskab Ulrik Gether og tilføjer:
           
"Vi ser meget frem til at etablere uddannelsen og har allerede haft en rigtig god proces med tilrettelæggelsen. Blandt andet har professor Jens Damsgaard Mikkelsen fra Institut for Neurovidenskab og Neurobiologisk Forskningsenhed, Rigshospitalet sammen med Afdeling for Uddannelse og Studerende gjort et fantastisk stykke arbejde for at få uddannelsesforslaget på plads og godkendt".
         
De studerende kan søge ind med forskellig bachelorbaggrund: biomedicin, medicin, veterinærmedicin, biologi, farmaci med mere. Kandidaterne rustes til en fortsat forskeruddannelse på ph.d.-niveau. Blandt andet får de et helt år til at arbejde på deres speciale. Uddannelsen vil derfor være leveringsdygtig i kandidater med en dyb neurovidenskabelig faglighed bygget oven på forskellige naturvidenskabelige baggrunde.
               
"Blandt aftagerene, som både er store farmaceutiske virksomheder, små og mellemstore virksomheder og offentlige forskningsinstitutioner, er der høje forventninger til de kommende kandidater. Der er et hurtigt voksende behov for både forskere og andre professionelle med stærke kompetencer inden for neurovidenskabelige forretningsområder", siger prodekan for uddannelse Hans Henrik Saxild.
        
Kandidatuddannelsen i neurovidenskab skal primært trække på det stærke faglige, neurovidenskabelige forskningsmiljø i københavnsområdet, men der er indgået en aftale med de andre neurovidenskabelige miljøer i Danmark om bidrag til undervisning og projekter, så uddannelsen får karakter af en national satsning.
                    

Af
Barbara Kjølbye Zinckernagel
SUND-komm