3. december 2019

KU-talentprogram giver SUND-forskere nye perspektiver på fremtiden

portræt af 3 forskere - ku-talentprogram

I november 2018 udvalgte en komité under Københavns Universitets Forsknings- og Innovationsråd (KUFIR) 24 forskere, som skulle indgå i KUs satsning på talentudvikling. Med på listen var 10 SUND forskere, herunder lektor Maria Kristiansen fra IFSV, professor David E. Gloriam fra ILF og lektor Andrew Richard Williams fra IVH.

Foran dem lå en mulighed for at blive skarpere på deres egen forskning og deres fremtid på universitetet ved at lære af andre og lære om sig selv.

"Jeg tænkte, at det var en fantastisk mulighed for at blive udfordret som forsker. Og det i et fortroligt rum, hvor der er plads til at formulere en vision – ikke kun for min forskning, men også for mig som menneske. Og så få redskaberne til at føre de visioner ud i livet", siger lektor Maria Kristiansen om udvælgelsen og fortsætter:

"Der var en chance for at lære af nogle af de allerbedste, mest nyskabende forskere, af prominente personer tilknyttet forskningsverdenen og især blive udfordret på min måde at agere på, mine karrierevalg, mine strategier og mine tanker om den impact, jeg ønsker, at min forskning, skal have."

Designet af forskere for forskere

Torsdag i sidste uge sluttede det helt unikke forløb, der er udviklet af professor Marie Louise Bech Nosch (HUM) og professor Jens Hjort (SCIENCE) i samarbejde med Fælles HR. Og netop det, at programmet er udviklet af forskere har været et centralt element.

"Det er særligt og meget væsentligt, at alt er udviklet og gennemført af to professorer med meget markante karrierer og et dybtfølt ønske om at give deres erfaringer videre", siger ledelses- og organisationskonsulent fra Fælles HR, Ulla Viskum.

Det bakkes op af en af SUNDs deltagere, professor David E. Gloriam, der hæfter sig ved, at den fælles rejse med forskerkollegaer er essentiel for at udvikle sig. Forskerne skal så at sige "walk the path together", som han rammesætter det.

Lektor Andrew Richards Williams supplerer og fremhæver, at "Sommetider er man tilbøjelig til at tænke, at de udfordringer, man står overfor, er unikke for ens egen situation. Men i bund og grund er udfordringerne og blokaderne næsten de samme for alle unge forskere."

Dialog, andres perspektiver og miljøskift skaber morgendagens forskningsledere

I UCPH Forward har deltagerne været igennem både masterclass, boot camp, mentorforløb, coaching og midlertidig udstationering. Med til det hører, at hver enkelt forsker har arbejdet med at formulere egne personlige udviklingsplaner.

Fælles for de mange aktiviteter har været, at de skulle bringe deltagerne ud af de vante rammer for derved at anspore overvejelser i forhold til personligt lederskab, interdisciplinært potentiale, finansieringsmuligheder og måske vigtigst af alt; få dem til at reflektere over, hvad der skal til for at lykkes. Ikke kun på den korte bane men i en lang forskerkarriere.

"Alle deltagere har sat pris på at blive udfordret. De har været meget glade for deres sparring med de andre deltagere og alle dem, der har været involveret i programmet. Faktisk har deltagerne hver gang takket ja til alle de test, som vi har tilbudt. Velvidende, at resultaterne – foruden styrker – også ville sætte fokus på eventuelle svage sider", siger Ulla Viskum.

Deltagerne har sat særligt pris på den ubetingede ærlighed og åbenhed

En væsentlig præmis for programmet var, at deltagerne skulle møde hinanden og mødes af en dyb ærlighed og åbenhed. Det drivende var at få sat ord på de meget konkrete og også de måske mere abstrakte udfordringer, der møder en forsker i en virkelighed, hvor der skal både forskes, undervises, hentes bevillinger og arbejdes med, hvordan den enkelte - tit i samarbejde med andre – skal have impact på samfundet.

Det har betydet, at programmets indhold har været mangesidet og trukket på viden og erfaring om forskningsledelse, organisationspsykologi, personlig udvikling og det nært relationelle. Og så har programmet gjort det klart, at karriereveje ikke altid er lineære men et resultat af, at den enkelte er klar på og bevidst om, hvor og hvornår mulighederne opstår.

Maria Kristiansen sætter ord på det og fremhæver, at "Alle har delt generøst ud af deres egne erfaringer og læring. Det er måske lidt naivt, men det har overrasket mig, hvor mange ligheder, der har været. Og hvor mange, der fortæller om karrierer, som udefra virker meget stringente og "snorlige", men som i virkeligheden er drevet af mange andre ting – tilfældigheder og muligheder, der opstod og blev grebet".

UCPH Forward 2020

UCPH Forward er også at finde næste år. Et nyt forløb startes op i efteråret 2020. Her vil der være samme fokus på talentudvikling, og det at lykkes som forsker i bred forstand – fra kreativitet, ledelse og forskningsfinansiering til formidling, organisationsforståelse og evnen til at skabe interdisciplinære løsninger.

Og spørger man professor David E. Gloriam, så er der ingen tvivl om, hvorfor man skal søge ind på programmet: "Det er unikt. Og man finder ikke noget andet program derude, der er komplet på samme måde."
           
Er du nysgerrig på, om UCPH Forward er noget for dig, så kan du læse mere om programmet her. Og vil du se billeder af deltagernes rejse, så besøg UCPH Forwards Instagram profil.