12. marts 2019

Lovende middel mod blodpropper i hjernen skal nu testes på mennesker

Blodpropper i hjernen er en af de hyppigste årsager til, at folk i den vestlige verden dør og samtidig den primære årsag til længerevarende invalidering som fx lammelse og mistet førlighed.

Tilsvarende er blodpropper i hjernen en af de mest omkostningstunge sygdomme for vestlige lande i form af omfattende sygehusbehandling, dyr medicin, genoptræning og mange sygemeldinger.

I dag findes der dog kun ét lægemiddel, der er godkendt til behandling af blodpropper i hjernen, nemlig lægemidlet Alteplase. Men brug af midlet kræver en hjerneskanning og akut behandling, hvilket betyder, at færre end 10 pct. af de patienter, der rammes af blodpropper i hjernen, bliver behandlet.

Derfor er behandling af blodpropper i hjernen i dag en af de største udfordringer inden for moderne medicin.

Nyt stof skal føre til paradigmeskifte i behandling af blodpropper
Et stof med navnet AVLX-144, der oprindeligt blev udviklet på Københavns Universitet og siden er videreudviklet af det danske biotekfirma Avilex Pharma, har nu vist meget lovende takter i behandling af blodpropper i hjernen.

Stoffet er baseret på et nyt koncept i behandling af sygdomme i hjernen, og prækliniske studier har styrket forventningen om, at AVLX-144 på sigt kan blive et lægemiddel til akut behandling af blodpropper i hjernen.

I et nyt stort og tværnationalt projekt, der bliver støttet af Innovationsfonden, vil en gruppe af eksperter fra Danmark og udlandet samarbejde om at teste AVLX-144 på mennesker i kliniske fase 1-studier.

Projektet skal også forsøge at udvikle en biologisk markør, som skal bruges til at undersøge, om AVLX-144 binder til netop de proteiner i hjernen, det specifikt er designet til. Markøren vil være helt afgørende for den videre udvikling af AVLX-144 og kan endvidere potentielt bruges til diagnose af patienter, der har været ramt af blodpropper i hjernen.

- Vi ser investeringen fra Innovationsfonden som en kæmpe anerkendelse af vores hidtidige arbejde med at udvikle AVLX-144. Investeringen vil bringe os et meget afgørende skridt videre i udviklingen, og vi er overbeviste om, at falder disse studier ud, som vi håber, vil det udløse en stor interesse fra investorer og farmaceutiske selskaber. Ultimativt kan vi lave et paradigmeskifte i denne type af behandling og hjælpe de mange millioner, der bliver ramt af blodpropper i hjernen, siger Kristian Strømgaard, der er medstifter af Avilex Pharma og professor på Københavns Universitet.

læs artiklen på innovationsfonden hjemmeside her

/innovationsfonden
marts 2019