27. august 2020

24 yngre forskere fortæller om trivsel og ambitioner

portræt af 8 forskere

Forskningsmiljøet i både Danmark og globalt er præget af høje ambitioner og høje forventninger. Derfor er det nødvendigt, at der er fokus på forskeres ofte krævende arbejdsliv og på, at der bliver skabt et trivselsskabende miljø, hvor både den enkelte og fællesskabet kan udfolde talenterne.

Det er et af omdrejningspunkterne i programmet UCPH Forward, hvor yngre forskere bliver en del af et netværk med andre dedikerede forskere på KU, som de kan dele idéer og ambitioner med.

I netværket er der oplæg og debatter fra erfarne forskere om emner som for eksempel impact, personlig trivsel, håndtering af modgang og konflikter og lederskab.

24 ambitiøse trivselshistorier

I en ny publikation fortæller 24 af de​​ltagerne, hvad der skal til for at bidrage med nyttig forskning og samtidig have et meningsfyldt og sammenhængende liv.

Hent den her​

Deltagerne arbejder gennem de 10 måneder, programmet varer, både med individuelle opgaver, tiltag i deres lokale miljøer og løser en opgave for rektor. Undervejs modtager de coaching og mentoring både fra kapaciteter på og uden for KU.

Talentudvikling og trivsel på dagsordenen

UCPH Forward var også et af temaerne, da rektor Henrik C. Wegener i sidste uge mødtes med forsknings- og uddannelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen.

De drøftede blandt andet, hvordan det er muligt at arbejde med talentudvikling og trivsel som to sider af samme sag. Det blev til en samtale om, hvordan der er et stort pres på den enkelte forsker for dels at skabe relevant forskning og på samme tid have et bæredygtigt arbejdsliv.