Institut for lægemiddeldesign og Farmakologi – Københavns Universitet

Institut for lægemiddeldesign og Farmakologi

Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi er lokaliseret i tre veludstyrede bygninger i Universitetsparken 2, København Ø, og huser omkring 300 medarbejdere.

Instituttet blev dannet 1. januar 2012 ved fusion af Institut for Farmakologi og Farmakoterapi, Institut for Medicinalkemi (begge fra det tidligere Farmaceutisk Fakultet) og kemiressourcer fra Institut for Grundvidenskab og Miljø (fra det tidligere Biovidenskabelige Fakultet).

På Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi forskes og undervises der inden for et bredt spektrum af lægemiddel relaterede områder, som spænder fra det molekylære- til det cellulære- og farmakologiske niveau.

Vi lægger stor vægt på at videreudvikle instituttets tværfaglige samarbejder med såvel danske som internationale forskningsinstitutioner og virksomheder, inklusiv kliniske hospitalsafdelinger, medicinal- og biotekindustrien, samt spin-off virksomheder.

Vores aktiviteter har til formål at bidrage til at løse de globale sundhedsudfordringer gennem udvikling af nye effektive lægemidler, såvel som innovative forskningsmetoder og -teknologier.

Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi er en del af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.