Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi

Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi (ILF) er sammen med Institut for Farmaci lokaliseret på Farma Campus, Universitetsparken, København Ø, huser omkring 300 medarbejdere, og er en del af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Vores ambition

ILF skal levere interdisciplinær lægemiddelrelateret forskning, uddannelse og innovation af høj international kvalitet. ILF’s engagerede medarbejdere skal arbejde i et dynamisk, inspirerende miljø og et stærkt fagligt fællesskab. ILF skal opleves som en attraktiv international arbejdsplads med understøttende infrastruktur, der skaber muligheder for at realisere instituttets fulde potentiale. ILF vil indgå i aktivt og synligt samspil med og til gavn for det omgivende samfund.

Vi har 4 overordnede mål i fokus:

Mål A. Excellent interdisciplinær lægemiddelrelateret forskning

ILF vil målrettet arbejde for opbygningen af excellente og kreative forskningsmiljøer med fokus på interdisciplinære samarbejder. Den enkelte forskers og ILF’s fulde forskningsmæssige potentiale skal udfoldes ved at sammensætte stærke interdisciplinære forskningsklynger og et strategisk arbejde med kvalitet og virkning af forskningen. Excellent interdisciplinær lægemiddelforskning kræver relevant og operationel infrastruktur af høj kvalitet og ILF vil derfor arbejde målrettet for en optimal udnyttelse af eksisterende infrastruktur og strategisk fornyelse.

Mål B. Uddannelse til fremtidens farmaceutiske arbejdsmarked

ILF uddanner studerende indenfor de farmaceutiske videnskaber. Undervisningen baseres på de studerendes tilegnelse af forskningens grundprincipper om kritisk tænkning, analyse og problemløsning som grundlæggende kompetencer. ILF vil have fokus på at undervisere og studerende har de bedste rammer for udvikling af de studerendes faglige selvstændighed i et engagerende og motiverende miljø. Vi vil arbejde målrettet for en optimal faglig sammenhæng og progression kurserne imellem og udnytte de farmaceutiske videnskabers interdisciplinaritet. Der skal arbejdes med studenteraktiverende undervisningsformer for derigennem at fremme de studerendes faglige selvstændighed, kritiske tænkning og innovative ”mindset” og samtidigt effektivisere forbruget af undervisningsressourcer.

Mål C. Et stærkt innovativt miljø på ILF

Der er øgede krav og interesse for at omsætte forskningsbaserede ideer og resultater til gavn for samfundet. Vi vil styrke ILF indenfor alle aspekter af innovation med udgangspunkt i forskning indenfor interdisciplinær lægemiddelforskning. Innovation er et klart indsatsområde.

Mål D. Et sammenhængende og effektivt ILF

ILF er en international og multikulturel arbejdsplads med engagerede og dedikerede medarbejdere. ILF skal struktureres og ledes strategisk på alle niveauer således, at vi kan levere optimalt på vores kerneopgaver, forskning, uddannelse og innovation. ILF skal arbejde målrettet for en ansvarsfuld kultur, der er præget af gennemsigtighed, åbenhed og medinddragelse. ILF’s medarbejdere skal opleve en effektiv organisation med fokus på opfyldelse af kerneopgave.