Samarbejder og bevillinger – Københavns Universitet

Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi > Samarbejder og bevilli...

Samarbejder og bevillinger

Instituttet har et bredt nationalt og internationalt samarbejde indenfor lægemiddel-relateret forskning. Samarbejde er af afgørende betydning for udviklingen af viden, både på instituttet og hos vores eksterne partnere.

Projekter understøttes af interne og eksterne bevillinger, ofte fra nationale og internationale forskningsfonde, men også med finansiering fra kommercielle partnere.

For at opretholde vores høje aktivitetsniveau og styrke vores internationalt konkurrencedygtige innovationer for bedre lægemidler, byder vi velkommen til nye samarbejder og muligheder til øget ekstern finansiering.


Samarbejder

Bredden af lægemiddelrelaterede discipliner på Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi giver et unikt grundlag for at inspirere og samarbejde med de farmaceutiske og bioteknologiske industrier, såvel som kliniske hospitalsafdelinger.

Vi lægger stor vægt på at videreudvikle instituttets tværfaglige samarbejder med både danske og internationale forskningsinstitutioner og virksomheder.

Innovation, der har til formål at fremskaffe nye lægemidler eller diagnosemetoder, er integreret i vores forskningsprojekter. Dette har resulteret i flere licenser og spin-off aktiviteter.


Bevillinger 

En stor del af forskningen ved Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi er støttet via intern finansiering fra Københavns Universitet. Denne finansiering dækker primært forskerlønninger til fastansat personale, men også ph.d. stipendier til uddannelse af nye forskere.

En meget vigtig del af forskningsfinansieringen er de midler, som instituttet konkurrerer om at tiltrække fra en række danske og internationale kilder. Disse midler kommer fra både private og offentlige kilder, såsom fonde, råd og ministerier.

Instituttet arbejder kontinuerligt på at forbedre mulighederne for at tiltrække eksterne midler, og dermed sikre en internationalt konkurrencedygtig lægemiddelforskning.