Faciliteter

Instituttet råder over avanceret forskningsinfrastruktur, inklusiv kernefaciliteter inden for udvalgte forskningsområder. Eksterne forskere har mulighed for at søge om adgang til instituttets kernefaciliteter.

 

NMR kernefacilitet

En avanceret facilitet for kernemagnetisk resonans (NMR) spektroskopi.
(Siden er på engelsk.)

Læs mere om  NMR kernefacilitet

Analytical kernefacilitet

Den analytiske kernefacilitet har en række instrumenter, inklusiv massespektrometre.
(Siden er på engelsk.)

Læs mere om Analytisk kernefacilitet

Andre faciliteter

  • kemilaboratorier
  • certificerede laboratorier til arbejde med radioligander, cellekulturer, molekylærbiologi og histologi
  • mikroskopifaciliteter, inklusiv konfokal mikroskop
  • In vitro and in vivo faciliteter for elektrofysiologi
  • In vivo farmakologi forskningsenhed
  • faciliteter til proteinoprensning, proteinkrystallisation og røntgenkrystallografi
  • omfattende computerfaciliteter