Faciliteter

Instituttet råder over avanceret forskningsinfrastruktur, inklusiv kernefaciliteter inden for udvalgte forskningsområder. Eksterne forskere har mulighed for at søge om adgang til instituttets kernefaciliteter.

apparatur NMR