Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi

Gangbro mellem bygning 10 og 18

Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi (ILF) er sammen med Institut for Farmaci lokaliseret på Farma Campus, Universitetsparken, København Ø, huser omkring 300 medarbejdere, og er en del af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Vores ambition

ILF skal levere interdisciplinær lægemiddelrelateret forskning, uddannelse og innovation af høj international kvalitet. ILF’s engagerede medarbejdere skal arbejde i et dynamisk, inspirerende miljø og et stærkt fagligt fællesskab. ILF skal opleves som en attraktiv international arbejdsplads med understøttende infrastruktur, der skaber muligheder for at realisere instituttets fulde potentiale. ILF vil indgå i aktivt og synligt samspil med og til gavn for det omgivende samfund.

 

 

 

 

 

PharmaLærkerne er et forum til dialog og debat af emner vedrørende ligestilling og lige rettigheder for forskere og ansatte ved Pharma.

Find mere information om PharmaLærkerne og deres arrangementer på den engelske webside