Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi

Bygning 30, ILF

Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi (ILF) er del af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet, og ligger i 4 veludstyrede bygninger på Nørre Campus/UP-Nord på Universitetsparken 2, 2100 København Ø. Vi huser omkring 300 videnskabelige og administrative ansatte på instituttet.

Mission

Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi (ILF) er engageret i forskningsbaseret uddannelse og tværfaglig forskning, der understøtter udvikling og forståelse af lægemidlers kemiske og farmakologiske egenskaber af lægemidler og deres targets på højeste niveau til gavn for samfundet. Vi har et dynamisk akademisk miljø indenfor forskning, uddannelse og innovation indenfor de Farmaceutiske Videnskaber som brobygger mellem sundheds- og naturvidenskab.