Uddannelse ved Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi

Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi bidrager til uddannelsen af fremtidens farmaceuter og lægemiddeleksperter via forskningsbaseret undervisning og forskningsvejledning.