Uddannelse

Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi bidrager til uddannelsen af fremtidens farmaceuter og lægemiddeleksperter via forskningsbaseret undervisning og forskningsvejledning.

Bachelor, Kandidat og and Masters uddannelse

Uddannelser på Bachelor, kandidat og Master niveau tilbydes gennem School of Pharmaceutical Sciences (PharmaSchool).

Studerende på PharmaSchool har mulighed for at lave specialeprojekt ved Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi. Vi kan også tilbyde specialeprojekter til studerende fra andre fakulteter på Københavns Universitet, såvel som fra andre danske og udenlandske universiteter.

Som specialestuderende udfører du et afgrænset delprojekt inden for de igangværende forskningsprojekter i vores laboratorier. Du vil arbejde tæt sammen én eller flere vejledere, der har et indgående kendskab til dit projekt. Der findes også muligheder for at udføre et specialeprojekt i tilknytning til vores forskningspartnere i virksomheder eller på andre universiteter, enten i Danmark eller udlandet.

- Læs mere om specialeprojekter (siden er på engelsk).

Ph.d. uddannelse

Ph.d. uddannelse tilbydes gennem Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets Ph.d.-skole (siden er på engelsk).

Du kan tage din ph.d helt eller delvis ved Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi. Du kan ansøge om opslåede ph.d.-stipendier, eller du kan indsende dit eget projektforslag i samarbejde med en vejleder, og ansøge om hel eller delvis finansiering fra andre institutter, virksomheder og fonde.

Under ph.d. uddannelsen tilknyttes du et forskeruddannelsesprogram, for eksempel Drug Research Academy (DRA) (siden er på engelsk). DRA er specielt tilrettelagt for ph.d.-studerende på tværs af de farmaceutiske discipliner ved Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi og Institut for Farmaci.