27. april 2022

Anna Klawonn og Alexander Hauser optaget i Lundbeck Foundation Investigators Network

Lundbeckfonden har optaget Alexander Hauser og Anna Mathia Klawonn, begge adjunkter på ILF, i deres nyligt etablerede netværk af forskere, LFIN, Lundbeck Foundation Investigators Network. 

LFIN er nyt initiativ oprettet for at styrke dansk neurovidenskab ved at forbinde

Lundbeckfondens logo

 mennesker og discipliner. Formålet med netværket

er at udvikle nye områder inden for multidisciplinær neurovidenskabelig forskning i Danmark, og også at hjælpe unge forskere med at realisere deres videnskabelige potentiale.

Netværket vil bestå af ca. 30 forskere fra tidligt til midt i karrieren inden for forskellige områder af neurovidenskab, fra grundlæggende til kliniske områder. Formålet med LFIN er at styrke dansk neurovidenskab ved at forbinde discipliner og skabe netværk mellem forskere i Danmark.