31. maj 2022

Kan man være både studerende og dyrke sin sport på eliteplan?

Pharma studerende

Eva Eun-Kyung Sandersen er BA-studerende på Pharma School og i april i år blev hun verdensmester i Taekwando-disciplinen Poomsae. Både elitesport og universitetsstudium er hver især krævende fuldtidsaktiviteter, så spørgsmålet er både hvad den studerende selv kan gøre for at gennemføre begge dele, og hvordan uddannelsen bedst støtter op om det.

Eva verdensmester i poomsae

Når Team-Danmark støttede eliteidrætsudøvere har behov for alternative løsninger og/eller alternative studieplaner, henvender de sig enten til studienævnet eller til den kursusansvarlige, alt afhængigt af hvad der er behov for.

En alternativ studieplan er nødvendig

Skolechef Ulf Madsen fortæller, at Eva henvendte sig til ham, og at de sammen fik lavet en alternativ løsning på problemet med det fravær, hun fik på grund af sin sport.

”Som skoleleder og kursusansvarlig for hendes øvelseskursus, lagde jeg en plan for hvordan Eva kunne få samlet op for de obligatoriske øvelsesgange, hun ville komme til at miste. Ved en intensiv indsats efter hun kom tilbage fra mesterskaberne i Korea, fik hun samlet op på de mistede fire øvelsesgange, og nogle få øvelsesgange på de andre kurser på semesteret.

Kombinationen af elitesport og studie kan lade sig gøre når den studerende er dedikeret både inden for deres sport og deres studie. Det er helt centralt at være meget struktureret, og det kræver en meget høj grad af disciplin.”

Studieleder Tommy Nørskov Johansen bemærker om hele processen: ”Mit indtryk er, at hvis Ulf ikke havde brugt en del tid på at definere en alternativ plan, ville det ikke have været muligt for Eva at gennemføre øvelserne i dette semester. Så måtte hun have ventet til næste år.

For at det kan lade sig gøre, er man også afhængig af, at den studerende er fleksibel, tager usædvanligt meget ansvar for egen læring og er løsningsorienteret omkring sin egen uddannelse. Og det har Eva været. Der er ingen tvivl om, at det succesfulde forløb, som blev sat op for Eva, vil have en positivt afsmittende effekt, når vi næste gang står i en lignende situation.”

Den studerende skal være både stuktureret og have disciplin  

Som uddannelsessted kan man også gøre en del for at skabe en nemmere situation, når en studerende også dyrker en sport på eliteplan. Her siger Tommy Nørskov Johansen:

”Det er selvfølgelig især deltagelsen i den obligatoriske undervisning og deltagelse i eksamen, der volder eliteidrætsudøverne udfordringer. For så vidt angår eksamen, har vi nogle få alternative modeller, som vi kan bringe i spil. Når det gælder deltagelse i den obligatoriske undervisning, så er vi meget afhængige af, at have opbakning fra de kursusansvarlige og dem, der organiserer den obligatoriske undervisning.”

Studielederen slutter af med en stor ros til Eva Eun-Kyung Sandersen:

”Det har været en fornøjelse at finde en løsning for Eva, for hun har været meget selvhjulpen og struktureret. Jeg har vejledt hende et par dage i laboratoriet og jeg blev glad, fordi jeg kunne mærke, at hun sætter pris på, at uddannelsen, og især Ulf Madsen, finder en håndholdt løsning, så hun både får styr på kurserne og fagligheden, samtidigt med at hun holder fast i sin eliteidræt.”

Eva poomsae verdensmesterEva bliver verdensmesterEva Eun-Kyung Sandersen blev verdensmester i Taekwando-disciplinen Poomsae i april 2022.