9. maj 2022

Professor Lennart Bunch, vores nye professor i medicinalkemi

Professortiltrædelse

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi har budt Lennart Bunch velkommen som professor i medicinalkemi.

Lennart Bunchs professortiltrædelse

Trine Winterø, prodekan for innovation og samfundsrelationer, indviede den nye professor, som derefter holdt et foredrag med titlen "20 Years of Hammering on the Orthosteric Sites of the Glutamate Receptors- Was it worth it?".

Prodekan Trine Winterø fremhævede i sin tale, at Lennart Bunch også er et kreativt menneske, der maler og komponerer musik, og hun ser en parallel mellem den kreative kunstneriske proces og forskning:

”I forskningen ved man ofte ikke, hvor man skal hen: Vi befinder os i ”et nyt erkendelsesområde”, som Jorn kaldte det. Det er også sandsynligt, at du fejler i processen: "For at komme nogen vegne skal man vælge sine fejltagelser. Jeg valgte eksperimentelle handlinger," sagde han.

Jeg ved ikke, om du maler i samme stil som Jorn, men du kan sikkert forholde dig til Jorns ord. Som maler eller forsker vil du sandsynligvis fejle i processen. Alligevel er det så spændende at være forsker, en skaber af ny viden og eksperimenteren, at vi bliver ved. Og arbejder med dedikation og passion.”

Institutleder Helle Waagepetersen holdt en tale senere ved receptionen, hvor hun fremhævede den nye professors mange forskellige roller udover at være en højt skattet forsker og leder af Center for Medicinal Chemistry:

”Du er disciplinleder, og du har formet denne rolle, så den passer til dig – hvilket er vigtigt for at være en autentisk leder. Du var også frontløber i forhold til at definere rollen som laboratorieleder. Du er god til at uddelegere opgaver og igangsætte de processer, der skal til for at lave de ændringer, som du mener er nødvendige for fællesskabet.

Du er også lærergruppeleder, hvilket jeg håber bliver en anden legeplads, hvor du kan bruge din iboende iver efter disruption og udvikling.

Du tør sige det, du tror på, højt – også når du helt sikkert ved, at det ikke bliver populært blandt dine kollegaer og ledere. Det har vi brug for! Og tak fordi du mindede mig om vores principper og værdier: Hvorfor er vi her? - Vi er her for at gøre os gældende.”

Professor Lennart Bunchs forskning er fokuseret på design og syntese af nye kemiske forbindelser og undersøge, hvordan strukturelle ændringer påvirker disse forbindelsers biologiske aktivitet. Mere specifikt handler det om design og syntese af neuroaktive ligander som nye kemiske værktøjer som anvendes til at opnå en dybere forståelse af CNS-sygdomme som skizofreni, depression, Alzheimers og Parkinsons.