14. januar 2022

To af vores forskere modtager Lundbecksfondens pris LF Experiment

Laura Mikél Mc Nair og Matthias Herth

Postdoc Laura Mikél Mc Nair og lektor Matthias Manfred Herth har modtaget prisen LF Experiment som Lundbeckfonden giver for særligt dristige projekter, hvor forskningen kan skabe ny viden indenfor hjernevidenskaben.

Laura Mikél Mc Nair har modtaget en LF Experiment-forskningsbevilling på 2.000.000 kr. til projektet “From desert plant to novel mode of action: Potentiator of dopamine uptake is key to new treatments".

Projektbeskrivelse fra fondens hjemmeside: ”Hendes projekt handler om at udforske en særlig fedtsyre, der kun findes i en plante, som vokser i den australske ørken. Denne fedtsyre har i udtalt grad har vist sig at kunne fremme cellers evne til at optage dopamin. Planten kan derfor på sigt vise sig at være interessant i forbindelse med udvikling af ny medicin mod bl.a. ADHD.”

Matthias Manfred Herth har modtaget en LF Experiment-forskningsbevilling på 1.997.705 kr. fra Lundbeckfonden til projektet ”Increasing cell survival and accelerating cell maturation in dopamine progenitor therapies”.

Projektet beskrives: ”Hans projekt handler om at udvikle en medicinsk ’platform’ – baseret på et særligt molekyle – der kan øge effektiviteten af stamcellebehandling af Parkinson.”

I alt har 11 forskere fra KU SUND modtaget prisen LF Experiment 2021, se oversigten over alle modtagere her.

/Lisbeth Lassen, Specialkonsulent, Pharma Kommunikation