16. januar 2023

Fire forskere fra ILF modtager 114 millioner til neurovidenskabelig forskning

Pharma Research

Fire ambitiøse forskningsprojekter kommer, med støtte fra Lundbeckfonden, til at give os helt nye indsigter i den menneskelige hjerne og forhåbentlig bane vejen for nye behandlinger af sygdomme som Parkinsons sygdom, skizofreni, misbrug og mange andre lidelser i centralnervesystemet og hjernen.

Fire forskere modtager LF-bevillinger
Øverst tv: Professor Kristian Strømgaard, nederst tv: Professor Anders A. Jensen, øverst th: Professor Stephan Pless, nederst th: Professor David Gloriam.

Lundbeckfonden har netop bevilliget 114 mill DKK til fire projekter her på ILF, ud af i alt syv projekter i deres Collaborative Projects program, et program som støtter internationale samarbejder og knytter verdensklasse forskere tættere sammen.

Prodekan Hans Bräuner siger følgende om de fire bevillinger:

”Som prodekan for forskning er jeg meget imponeret over at Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi har fået tildelt fire LF Collaborative Projects bevillinger. Det vidner om et særdeles stærkt neurovidenskabeligt miljø på instituttet og en stærk kultur for samarbejde som er en forudsætning for netop denne type af bevillinger. Så stort tillykke til David Gloriam, Stephan Pless, Kristian Strømgaard og Anders A. Jensen der skal leder de fire samarbejdsprojekter!”

Konstitueret Institutleder Rasmus Prætorius Clausen siger om støtten fra Lundbeckfonden:

”Det er med stor glæde, at Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi kan meddele at have modtaget fire af de prestigefyldte "Lundbeckfondens Collaborative Project"-bevillinger, i et ansøgerfelt hvor konkurrencen har været stor. Vi er meget taknemmelige over for Lundbeckfonden for at tildele bevillingerne til Professor Kristian Strømgaard, Professor David Gloriam, Professor Stephan Pless og Professor Anders A. Jensen til at gennemføre deres fire ambitiøse projekter i løbet af de næste fem år. Projekterne er meget aktuelle og understreger mangfoldigheden og den høje kvalitet af vores forskningsmiljø. Tildelingen af de fire bevillinger viser også den stærke neurovidenskabelige ekspertise på Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi, og vidner om hvor attraktivt vores forskningsmiljø er, da hvert af de fire forskningsprojekter gennemføres i samarbejde med eksperter fra udlandet som er førende på verdensplan.

Vi er overbeviste om, at disse projekter vil skabe vigtig ny viden om de molekylære mekanismer, der ligger til grund for hjernens funktion, og vil muliggøre nye veje til behandling af CNS-sygdomme i fremtiden. Bevillingerne vil også understøtte uddannelsen af den næste generation af forskere og dermed understøtte vores instituts mission inden for forskning og uddannelse.

Vi takker igen Lundbeckfonden for den meget store støtte til vores mission.”

Projekterne og deres ledere og samarbejdspartnere er:

Professor David Gloriam, “Data-driven drug design tools to target therapeutic over adverse effects”, samarbejdepartnere: Amy H. Newman, Scientific Director, NIH, Professor Bryan L. Roth, University of Carolina and Professor Ulrik Gether, HoD, UCPH. 

Professor Kristian Strømgaard, “Regulation of biomolecular condensates at the PSD: balancing diseased states of neuronal signaling”, i samarbejde med Professor Mingjie Zhang, Southern University of Science and Technology (SUSTech).

Professor Stephan Pless, “The role of an evolutionarily conserved sodium leak current in brain development and disease”, i samarbejde med Professor Mei Zhen, University of Toronto.

Professor Anders A. Jensen, “From psychedelics to novel therapeutics: Positive allosteric modulators of the BDNF receptor TrkB” in collaboration with: Professor Eero Castrén, Professor Ilpo Vattulainen and Research Director Sari Lauri fra University of Helsinki
Professor Gitte Moos Knudsen fra Neurobiology Research Unit, Rigshospitalet 
Professor Jesper L. Kristensen and Research Consultant Kasper Harpsøe, Københavns Universitet

Emner