Forskere – Københavns Universitet

Forskere

Nedenfor er instituttets fastansatte professorer og lektorer listet alfabetisk. Lister over alle videnskabelige ansatte og studerende kan også findes under de enkelte forskningssektioner.

 

Forskningssektion / forskningsemner

Andersen,
Morten
Professor

Morten Andersen Farmakoterapi 

Andersson,
Åsa

Ekstern

Lektor

Åsa Andersson

Molekylær og Cellulær Farmakologi

eksperimentelle modeller, funktionel genomik, lægemiddelmål, molekylære mekanismer i autoimmunitet og kronisk inflammation

Andreasen,
Jesper T.

Lektor

Jesper Andreasen

Eksperimentel Farmakologi
in vivo adfærdsmodeller og -assays, in vivo neurofarmakologi, lægemiddeldesign, neuropsykiatriske lidelser

Bach,
Anders

Lektor

Anders Bach

Medicinal Chemistry Research

Bak,
Lasse Kristoffer

Lektor, Head of Teaching

Lasse Bak

Molekylær og Cellulær Farmakologi

energistofskifte og signalering i hjernen, hjernens biokemi, neurovidenskab

Bräuner-Osborne, Hans

Professor
Sektionsleder

Hans Bräuner-Osborne Eksperimentel Farmakologi
farmakologiske assays, kemogenomik, ligand-receptor interaktioner, molekylærfarmakologi

Brünner,
Nils
Professor

Farmakoterapi 

Bunch,
Lennart

Lektor

Lennart Bunch

Medicinalkemiforskning

organisk kemi, kemisk neurovidenskab, medicinalkemi, naturstofsyntese, metodekemi, glutamat ligander

Christensen,
Søren Brøgger

Professor Emeritus

Søren Brøgger Christensen

Naturproduktforskning

antiinfektiva, bioaktive naturprodukter, fungicider, ionpumpe-hæmmere, lægemiddeldesign

Christrup,
Lona Louring
 

Professor

Farmakoterapi 

farmakodynamik og -kinetik, klinisk farmaci, palliativ pleje, patientsikkerhed, opioid-farmakologi, smertebehandling og -modeller

Clausen,
Rasmus Prætorius

Lektor                   

Rasmus Prætorius Clausen

Medicinalkemiforskning

neuro- og epigenetisk medicinalkemi, biostrukturbaserede SAR-studier, organisk syntese, peptid/protein baserede ligander

Franzyk,
Henrik
 

Lektor

Henrik Franzyk

Naturproduktforskning

antimikrobielle materialer, lægemiddeldesign, fastfase-syntese, peptider og peptidmimetik

Frydenvang,
Karla Andrea

Lektor

Karla Andrea Frydenvang

Biostrukturforskning

ionotropiske glutamatreceptorer, tredimensionelle proteinstrukturer

Frølund,
Bente
 

Professor MSO

Sektionsleder

Bente Frølund

Medicinalkemiforskning

neuro-medicinalkemi, ionkanaler, SAR-studier, ligand-receptor interaktioner

Gajhede,
Michael

Professor

Sektionsleder

Michael Gajhede

Biostrukturforskning

proteinkrystallografi, strukturbiologi

Gloriam,
David E.

Lektor

David Gloriam

Biostrukturforskning

bioinformatik, kemogenomik, ligand-receptor interaktioner, strukturbaseret lægemiddeldesign, virtual screening

Hansen,
Harald S.

Professor

Sektionsleder

Harald S. Hansen

Molekylær og Cellulær Farmakologi

appetitregulering; biokemiske, ernærings-mæssige og farmakologiske funktioner af lipider; fedme; fedtsyrestofskifte

Hansen,
Paul Robert

Lektor

Paul Robert Hansen

Naturproduktforskning

antimikrobielle peptider, immunologi, kræft, peptidkemi og -mimetik

Heegaard,
Anne-Marie

Lektor

Eksperimentel Farmakologi

in vivo optical imaging, knoglesmerter, knoglesygdomme, kræftsmerter, smerteforskning, vitamin D

Herth,

Matthias M.

Lektor

Matthias Manfred Herth

Medicinalkemiforskning

positron emission tomografi (PET), radiokemi, in vivo click kemi, drug delivery, neuroimaging

Jensen,
Anders A.

Lektor

Anders A. Jensen

Eksperimentel Farmakologi
centralnervesystemet, hjernesygdomme, molekylær farmakologi, neurotransmittere

Johansen,
Tommy Nørskov
 

Studieleder, Lektor

Tommy Nørskov Johansen

Medicinalkemiforskning

glutamatreceptorer, stereokemi, strukturbaseret lægemiddeldesign

Jørgensen,
Flemming Steen

Professor

Flemming Steen Jørgensen

Biostrukturforskning

computerbaserede metoder, molekylær modellering

Kastrup,
Jette S. Jensen

Professor

Jette Sandholm Jensen Kastrup

Biostrukturforskning

ionkanal-receptorer i centralnerve-systemet, kromatin-modificerende enzymer, proteinanalyse, røntgenkrystallografi

Kohlmeier,
Kristi Anne
 

Lektor

Kristi Anne Kohlmeier

Medicinalkemiforskning

circadisk (døgn) rytme, hjernens vågenhedsgrad, neurobiologi, stofafhængighed, søvnregulering

Kolko,
Miriam
Lektor

Kongstad T., Kenneth
Ten
ure track adjunkt 

Kenneth Thermann Kongstad Natural Products Research

Kristensen,
Anders Skov
 

Lektor

Anders Skov Kristensen

Medicinalkemiforskning

glutamatreceptorer, neurotransmitter-transportører

Kristensen,
Jesper Langgaard
 

Professor MSO

Medicinalkemiforskning

Dep-Xplora, enzymer, epigenetik, G-protein-koblede receptorer, ionkanaler, receptorsystemer

Kristiansen,
Uffe
 

Lektor

Uffe Kristiansen

Medicinalkemiforskning

dyremodeller, elektrofysiologi, epilepsi, farmakodynamik, GABA, ionkanalkinetik, synaptisk transmission

Lohse,
Brian
 

Lektor

Brian Lohse

Molekylær og Cellulær Farmakologi

antistoffer, epigenetik, fagdisplay teknik, peptidmimetik

Madsen,

Ulf
Lektor

Medicinalkemiforskning

Lund,
Trine Meldgaard
 

Lektor

Trine Meldgaard Lund

Farmakoterapi

farmakokinetisk/farmakodynamisk (PK/PD) modellering, smertemodeller

Mirza,
Osman Asghar
 

Lektor

Osman Mirza

Biostrukturforskning

bioinformatik, humane transportproteiner, proteinstruktur og -funktion, røntgenkrystallografi

Moreira,
José
Professor MSO

Farmakoterapi 

Nielsen,
John
 

Professor

John Nielsen

Naturproduktforskning

design, syntese og isolering af bioaktive stoffer; fastfasesyntese og kombinatorisk kemi; peptoider og proteomimetik

Olsen,
Christian Adam

Professor MSO

Christian Adam Olsen

Center for Biopharmaceuticals
bioorganisk kemi, epigenetik, foldamerer, peptidvidenskab, posttranslationel modificering

Pedersen,
Daniel Sejer
 

Lektor

Daniel Sejer Pedersen

Medicinalkemiforskning

G-protein-koblede receptorer, kemisk biologi, medicinalkemi

Pickering,
Darryl S.
 

Lektor

Darryl S. Pickering

Molekylær og Cellulær Farmakologi

centralnervesystemet, dyremodeller, ionotropiske glutamatreceptorer, neurobiologi

Pless,
Stephan A.

Lektor

Stephan Pless

Center for Biopharmaceuticals
elektrofysiologi, ionkanalfunktion og -farmakologi, kemisk biologi, kunstige aminosyrer

Rømsing,
Janne

Lektor emeritus

Janne Rømsing

Pharmacotherapy

medicines and treatment regimes for children, pharmacodynamics, pharmacokinetics,

Schousboe,
Arne
 

Professor

Arne Schousboe

Molekylær og Cellulær Farmakologi

antiepileptiske lægemidler, cellekultur, GABA-medieret neurotransmission

Sheykhzade,
Majid 

Lektor

Majid Sheykhzade

Molekylær og Cellulær Farmakologi

diabetes, fedme, hjertesmerter, migræne, PK-PD studier, receptorfarmakologi, vaskulær farmakologi og fysiologi

Stenvang,
Jan

Seniorforsker 

Pharmacotherapy

Strømgaard,
Kristian
 

Professor

Kristian Strømgaard

Medicinalkemiforskning

designer proteiner, kemisk biologi, neurotransmission, peptider, protein-protein interaktioner

Stærk,
Dan
 

Professor

Sektionsleder

Dan Stærk

Farmakoterapi 

bioaktive fødevarestoffer, diabetes, funktionelle fødevarer, nutri- og farmako-metabolomik

Ulven,
Trond

Professor

Trond Ulven

Medicinal Chemistry Research

Vestergaard,
Bente
 

Professor MSO

Bente Vestergaard

Biostrukturforskning

bioSAXS, strukturanalyse af protein-fibrillering, strukturbiologi, røntgenkrystallografi

Waagepetersen,
Helle S.
 

Professor,
Institutleder

Molekylær og Cellulær Farmakologi

astrocytter, cellekultur, GABA, glutamat, hjernemetabolisme, nerveceller, neurotransmission

Wellendorph,
Petrine
 

Lektor

Petrine Wellendorph

Eksperimentel Farmakologi

centralnervesystemet, molekylær-farmakologi, receptorfarmakologi, signallering