Forskere – Københavns Universitet

Forskere

Nedenfor er instituttets fastansatte professorer og lektorer listet alfabetisk. Lister over alle videnskabelige ansatte og studerende kan også findes under de enkelte forskningssektioner.

Anders A. Jensen
Lektor
Eksperimentel Farmakologi
centralnervesystemet, hjernesygdomme, molekylær farmakologi, neurotransmittere
Anders Bach
Lektor
Medicinalkemisk Forskning
Anders S. Kristensen
Lektor
Medicinalkemisk Forskning
glutamatreceptorer, neurotransmitter-transportører
Anne-Marie Heegaard
Lektor
Eksperimentel Farmakologi
in vivo optical imaging, knoglesmerter, knoglesygdomme, kræftsmerter, smerteforskning, vitamin D
Arne Schousboe
Professor
Molekylær og Cellulær Farmakologi
antiepileptiske lægemidler, cellekultur, GABA-medieret neurotransmission
Bente Frølund
Professor MSO
Medicinalkemisk Forskning
neuro-medicinalkemi, ionkanaler, SAR-studier, ligand-receptor interaktioner
Bente Vestergaard
Professor MSO
Biostrukturel Forskning
bioSAXS, strukturanalyse af protein-fibrillering, strukturbiologi, røntgenkrystallografi
Brian Lohse
Lektor
Molekylær og Cellulær Farmakologi
antistoffer, epigenetik, fagdisplay teknik, peptidmimetik
Christian A. Olsen
Professor
Center for Biopharmaceuticals
bioorganisk kemi, epigenetik, foldamerer, peptidvidenskab, posttranslationel modificering
Dan Stærk
Professor
Sektionsleder

Naturstoffer og Peptider
bioaktive fødevarestoffer, diabetes, funktionelle fødevarer, nutri- og farmako-metabolomik

Darryl S. Pickering
Lektor
Molekylær og Cellulær Farmakologi
centralnervesystemet, dyremodeller, ionotropiske glutamatreceptorer, neurobiologi
David Gloriam
Professor
Biostrukturel Forskning
bioinformatik, kemogenomik, ligand-receptor interaktioner, strukturbaseret lægemiddeldesign, virtual screening
Flemming S. Jørgensen
Professor
Biostrukturel Forskning
computerbaserede metoder, molekylær modellering
Hans Bräuner-Osborne
Professor
Sektionsleder
Eksperimentel Farmakologi
farmakologiske assays, kemogenomik, ligand-receptor interaktioner, molekylærfarmakologi
Harald S. Hansen
Professor
Sektionsleder
Molekylær og Cellulær Farmakologi
appetitregulering; biokemiske, ernærings-mæssige og farmakologiske funktioner af lipider; fedme; fedtsyrestofskifte
Helle S. Waagepetersen
Professor
Institutleder
Molekylær og Cellulær Farmakologi
astrocytter, cellekultur, GABA, glutamat, hjernemetabolisme, nerveceller, neurotransmission
Henrik Franzyk
Lektor
Naturstoffer og Peptider
antimikrobielle materialer, lægemiddeldesign, fastfase-syntese, peptider og peptidmimetik
Jan Stenvang
Seniorforsker
Farmakoterapi 
Jesper Kristensen
Professor MSO
Medicinalkemisk Forskning
Dep-Xplora, enzymer, epigenetik, G-protein-koblede receptorer, ionkanaler, receptorsystemer
Jesper T. Andreasen
Lektor
Eksperimentel Farmakologi
in vivo adfærdsmodeller og -assays, in vivo neurofarmakologi, lægemiddeldesign, neuropsykiatriske lidelser
Jette S. Kastrup
Professor
Biostrukturel Forskning
ionkanal-receptorer i centralnerve-systemet, kromatin-modificerende enzymer, proteinanalyse, røntgenkrystallografi
John Nielsen
Professor
Naturstoffer og Peptider
design, syntese og isolering af bioaktive stoffer; fastfasesyntese og kombinatorisk kemi; peptoider og proteomimetik
José Moreira
Professor MSO
Farmakoterapi 
Karla A. Frydenvang
Lektor
Biostrukturel Forskning
ionotropiske glutamatreceptorer, tredimensionelle proteinstrukturer
Kenneth T. Kongstad
Tenure track adjunkt
Naturstoffer og Peptider
Kristi A. Kohlmeier
Lektor
Medicinalkemisk Forskning
circadisk (døgn) rytme, hjernens vågenhedsgrad, neurobiologi, stofafhængighed, søvnregulering
Kristian Strømgaard
Professor
Viceinstitutleder for forskning
Center for Biopharmaceuticals
designer proteiner, kemisk biologi, neurotransmission, peptider, protein-protein interaktioner
Lasse K. Bak
Lektor 
Molekylær og Cellulær Farmakologi
energistofskifte og signalering i hjernen, hjernens biokemi, neurovidenskab
Lennart Bunch
Lektor
Medicinalkemisk Forskning
organisk kemi, kemisk neurovidenskab, medicinalkemi, naturstofsyntese, metodekemi, glutamat ligander
Majid Sheykhzade
Lektor
Molekylær og Cellulær Farmakologi
diabetes, fedme, hjertesmerter, migræne, PK-PD studier, receptorfarmakologi, vaskulær farmakologi og fysiologi
Matthias M. Herth
Lektor
Medicinalkemisk Forskning
positron emission tomografi (PET), radiokemi, in vivo click kemi, drug delivery, neuroimaging
Michael Gajhede
Professor
Sektionsleder
Biostrukturel Forskning
proteinkrystallografi, strukturbiologi
Miriam Kolko
Professor MSO
Sektionsleder
Farmakoterapi 
Morten Andersen
Professor
Farmakoterapi 
Osman A. Mirza
Lektor
Biostrukturel Forskning
bioinformatik, humane transportproteiner, proteinstruktur og -funktion, røntgenkrystallografi
Petrine Wellendorph
Lektor 
Eksperimentel Farmakologi
centralnervesystemet, molekylær-farmakologi, receptorfarmakologi, signallering
Paul R. Hansen
Lektor
Naturstoffer og Peptider
antimikrobielle peptider, immunologi, kræft, peptidkemi og -mimetik
Rasmus P. Clausen
Lektor
Viceinstitutleder for uddannelse
Medicinalkemisk Forskning
neuro- og epigenetisk medicinalkemi, biostrukturbaserede SAR-studier, organisk syntese, peptid/protein baserede ligander
Stephan A. Pless
Lektor
Center for Biopharmaceuticals
elektrofysiologi, ionkanalfunktion og -farmakologi, kemisk biologi, kunstige aminosyrer
Tommy N. Johansen
Lektor
Studieleder
Medicinalkemisk Forskning
glutamatreceptorer, stereokemi, strukturbaseret lægemiddeldesign
Trind M. Lund
Lektor
Farmakoterapi 
farmakokinetisk/farmakodynamisk (PK/PD) modellering, smertemodeller
Trond Ulven
Professor
Sektionsleder
Medicinalkemisk Forskning
Uffe Kristiansen
Lektor
Medicinalkemisk Forskning
dyremodeller, elektrofysiologi, epilepsi, farmakodynamik, GABA, ionkanalkinetik, synaptisk transmission
Ulf Madsen
Lektor
Skolechef

Medicinalkemisk Forskning