Forskere

Nedenfor er instituttets professorer og lektorer listet alfabetisk. Lister over alle videnskabelige ansatte og studerende kan også findes under de enkelte Discipliner.

Anders A. Jensen - Lektor

Molecular and Cellular Pharmacology
Centralnervesystemet, hjernesygdomme, molekylær farmakologi, neurotransmittere

Anders S. Kristensen - Lektor

Molecular and Cellular Pharmacology
Glutamatreceptorer, neurotransmitter-transportører

Anne-Marie Heegaard - Lektor

Translational Pharmacology
In vivo optical imaging, knoglesmerter, knoglesygdomme, kræftsmerter, smerteforskning, vitamin D

Bente Frølund - Professor MSO

Medicinal Chemistry
Neuro-medicinalkemi, ionkanaler, SAR-studier, ligand-receptor interaktioner

Brian Lohse - Lektor

Peptides and Proteins
Antistoffer, epigenetik, fagdisplay teknik, peptidmimetik

Christian A. Olsen - Professor

Peptides and Proteins
Bioorganisk kemi, epigenetik, foldamerer, peptidvidenskab, posttranslationel modificering

Dan Stærk - Professor

Peptides and Proteins
Bioaktive fødevarestoffer, diabetes, funktionelle fødevarer, nutri- og farmako-metabolomik

Darryl S. Pickering - Lektor

Molecular and Cellular Pharmacology
Centralnervesystemet, dyremodeller, ionotropiske glutamatreceptorer, neurobiologi

David Gloriam - Professor

Peptides and Proteins
Bioinformatik, kemogenomik, ligand-receptor interaktioner, strukturbaseret lægemiddeldesign, virtual screening

Flemming S. Jørgensen - Professor

Peptides and Proteins
Computerbaserede metoder, molekylær modellering

Hans Bräuner-Osborne - Professor

Molecular and Cellular Pharmacology
Farmakologiske assays, kemogenomik, ligand-receptor interaktioner, molekylærfarmakologi

Harald S. Hansen - Professor

Molecular and Cellular Pharmacology
Appetitregulering; biokemiske, ernærings-mæssige og farmakologiske funktioner af lipider; fedme; fedtsyrestofskifte

Helle S. Waagepetersen - Professor, Institutleder

Molecular and Cellular Pharmacology
Astrocytter, cellekultur, GABA, glutamat, hjernemetabolisme, nerveceller, neurotransmission

Helle S. Waagepetersen - Professor, Institutleder
Henrik Franzyk - Lektor

Peptides and Proteins
Antimikrobielle materialer, lægemiddeldesign, fastfase-syntese, peptider og peptidmimetik

Jesper L. Kristensen - Professor MSO

Medicinal Chemistry
Dep-Xplora, enzymer, epigenetik, G-protein-koblede receptorer, ionkanaler, receptorsystemer

Jesper T. Andreasen - Lektor

Translational Pharmacology
In vivo adfærdsmodeller og -assays, in vivo neurofarmakologi, lægemiddeldesign, neuropsykiatriske lidelser

Jette Kastrup - Professor

Peptides and Proteins
Ionkanal-receptorer i centralnerve-systemet, kromatin-modificerende enzymer, proteinanalyse, røntgenkrystallografi

John Nielsen - Professor

Medicinal Chemistry
Design, syntese og isolering af bioaktive stoffer; fastfasesyntese og kombinatorisk kemi; peptoider og proteomimetik

Karla Frydenvang - Lektor

Peptides and Proteins
Ionotropiske glutamatreceptorer, tredimensionelle proteinstrukturer

Kristi Kohlmeier - Lektor

Molecular and Cellular Pharmacology
Circadisk (døgn) rytme, hjernens vågenhedsgrad, neurobiologi, stofafhængighed, søvnregulering

Kristian Strømgaard - Professor, Viceinst. for forskning

Peptides and Proteins
Designer proteiner, kemisk biologi, neurotransmission, peptider, protein-protein interaktioner

Lasse Bak - Lektor

Molecular and Cellular Pharmacology
Energistofskifte og signalering i hjernen, hjernens biokemi, neurovidenskab

Lennart Bunch - Lektor, disciplinleder

Medicinal Chemistry
Organisk kemi, kemisk neurovidenskab, medicinalkemi, naturstofsyntese, metodekemi, glutamat ligander

Majid Sheykhzade - Lektor

Molecular and Cellular Pharmacology
Diabetes, fedme, hjertesmerter, migræne, PK-PD studier, receptorfarmakologi, vaskulær farmakologi og fysiologi

Matthias Herth - Lektor

Medicinal Chemistry
Positron emission tomografi (PET), radiokemi, in vivo click kemi, drug delivery, neuroimaging

Osman A. Mirza - Lektor

Peptides and Proteins
Bioinformatik, humane transportproteiner, proteinstruktur og -funktion, røntgenkrystallografi

Paul R. Hansen - Lektor

Peptides and Proteins
Antimikrobielle peptider, immunologi, kræft, peptidkemi og -mimetik

Petrine Wellendorph - Lektor

Molecular and Cellular Pharmacology
Centralnervesystemet, molekylær-farmakologi, receptorfarmakologi, signallering

Rasmus P. Clausen - Lektor, Viceinst. for Udd.

Medicinal Chemistry
Neuro- og epigenetisk medicinalkemi, biostrukturbaserede SAR-studier, organisk syntese, peptid/protein baserede ligander

Stephan Pless - Professor

Peptides and Proteins
Elektrofysiologi, ionkanalfunktion og -farmakologi, kemisk biologi, kunstige aminosyrer

Professor Stephan Pless
Tommy N. Johansen - Lektor

Medicinal Chemistry
Glutamatreceptorer, stereokemi, strukturbaseret lægemiddeldesign

Trine M. Lund - Lektor, disciplinleder

Translational Pharmacology
Farmakokinetisk/farmakodynamisk (PK/PD) modellering, smertemodeller

Uffe Kristiansen - Lektor

Molecular and Cellular Pharmacology
Dyremodeller, elektrofysiologi, epilepsi, farmakodynamik, GABA, ionkanalkinetik, synaptisk transmission